Kunder


Våra kunder återfinns bland företag med behov av styrning, reglering och övervakning inom verksamhetsområdena läkemedel, kemi, pappers, massa och energi (fjärrvärme) men även de med närliggande verksamhetsbehov inom andra branscher.
En hel del kunder får vi genom nya kontakter, men i huvudsak så genomför vi uppdrag som är återkommande från befintliga kunder. Det innebär god kännedom om respektive företag, dess omgivning och produkter, vilket är till stor nytta vid genomförande av kvalificerade arbeten och service. Vi lär också känna företagens specifika önskemål vad beträffar standard, material och produktval.

Våra nuvarande kunder är
AstraZeneca AB Södertälje: service, jouruppdrag, kvalificering och idrifttagning av nyproducerade och ombyggda fabriksdelar.

ABB Industries AB: Utbyggnad av utbildningssystem.