Företagspresentation


Brink & Örn Processkontroll AB med säte i Hedemora är ett tekniskt konsultföretag inom styr, regler & automationsteknik med inriktning på processindustrin.

Bakgrund.
Företaget startades hösten 2000 av Jan Brink och Magnus Örn som båda har en tidigare bakgrund som tekniker och idrifttagare vid företagen AKAB, HIMAB, Elektrounion teknik AB, HITAB och INAC AB sedan i början av 1980 talet.

Affärsidé.
Att erbjuda våra kunder tekniska tjänster inom områden som service, idrifttagning, utcheckning, montage, installation och dokumentationskontroll av hög standard och branchanpassad kvalité. Vår styrka ligger i den gemensamma kompetensen inom service och idrifttagning av processanläggningar med de flesta i marknaden förekommande styrsystem, och då även anläggningar i Ex-miljö då vi även har ett väl dokumenterat kunnande inom detta område.
Att erbjuda ett arbete av hög klass och servicenivå till några få uppdragsgivare ser vi som ett större mål än att expandera.

Utveckling.
För att hålla oss uppdaterade med det senaste vad gäller teknik, säkerhet, hälsa och miljö så sker en fortlöpande utbildning av våra medarbetare, detta gäller även inhyrd personal.

Några exempel på kurser och utbildningar för våra medarbetare under senare tid:

 • Uppdatering av föreskrifter samt nya ELSÄK-FS AVD.A 1994:7
 • EuroEL Avd.C grund med skötselföreskrifter ur ELSÄK-FS AVD.C 1999:5
 • Ex-utbildning 3 dagar bestående av: Klassning, elinstallationer och potentialutjämning i riskområden med explosiv gasblandning.
 • Exi-utbildning 2 dagar bestående av: Beräkning och klassning av egensäkra kretsar i riskområden med explosiv gasblandning.
 • Grundläggande PLC-utbildning Siemens simatic S7 bestående av: Systemöversikt, hårdvarukonfiguration, Profibuskomunikation, felsökning med programeringsenhet och analoghantering.
 • GMP-utbildning 1 dag bestående av: Introduktion om FDA och GMP, att arbeta enligt GMP, dokumentationskrav, kalibrering och underhåll samt FDA Inspektion.
 • Kemiska hälsorisker i vår arbetsmiljö.
 • Danfoss Drives 1 dag bestående av: Praktisk och Teoretisk utbildning om VLT-Frekvensomformare samt gällande EMC-Krav.
 • Miljö och källsortering.
 • Heta arbeten.
 • Sjukvårdskurs ABC, hjärt och lungräddning vid elskada.


Några exempel på tidigare kurser och utbildningar:

 • Styr och reglerteknik 6 månader vid DTU bestående av: Teoretisk och praktisk reglerteknik, PLC-teknik, överordnad datorteknik, datoriserade instrumentsystem, nätverk och fiberoptik, montageteknik och projektteknik, kompletterande ellära.
 • Datoriserad processautomatisering med Contronic P. Vid Tillqvist Process AB 10 dagar bestående av: Systemkunskap / Konfigurering 5 dagar, Bildbyggnad / Operatörskurs 5 dagar.